Representantskapsmøte om helsetenester Fredag 18. mars var sunnmørskommunane samla til møte med Helse Møre og Romsdal (HMR). Både Sunnmøre Regionråd (SR) og HMR er opptatt av samarbeid til det beste for at innbyggarane ...

Les mer

Bakgrunnen for høyringa er at Kyrkjerådet har sendt ut høyringsbrev til kommunane 17.06.21. Saka gjeld ny kyrkjeleg organisering, med fokus på relasjonane lokalt mellom Kyrkja den norske og kommunane. Høyringssvaret frå Sunnmøre Regionråd ...

Les mer

Prop. 143 L (2019-2020) om endring i straffegjennomføringslova - omorganisering av kriminalomsorga. Last ned PDF 2021-01-11_Høring_fra_Nordmøre_IPR__ROR_SR_ang_endring_i_straffegjennomføringslova.pdf ...

Les mer

Administrasjonen i Sunnmøre regionråd IKS har vedteke å ha heimekontor fram til 19. januar. Etter det vil ein følgje signal frå sentrale styremakter. ...

Les mer