Sunnmøre regionråd er medarrangør og deltakar på konferansen The North West 26.-29. april i Ålesund. The North West er ein arena for berekraftig regionutvikling, som gjennom eit tett samarbeid med ulike samfunnsaktørar ønskjer ...

Les mer

Sunnmøre regionråd deltok på fylkesvegkonferansen på Stranda 20. april. Vedlikehaldsproblematikk og etterslepet på fylkesvegnettet var utgangspunktet for konferansen. Fylkesveg 60 frå Røyrhus bru til Grodås, med humpar og kular i vegbana, vart nytta ...

Les mer

Torsdag 13. april vart det arrangert jobbmesse «Bli med heim» på The Hub i Oslo. Sunnmøre regionråd stod på felles stand saman med fleire av medlemskommunane. Kommunane på søre Sunnmøre deltok saman med ...

Les mer

Dagleg leiar i Sunnmøre regionråd Jan Kåre Aurdal hadde 12. april møte på Stortinget. Fleire viktige saker blei tatt opp, m.a. lånegaranti til Ålesund sjukehus. Sunnmøre regionråd arbeider for å få med lånegarantien ...

Les mer

Fredag 17. mars var det representantskapsmøte i Sunnmøre regionråd i Ulsteinvik. Møtet var del av ei lunsj-lunsj samling frå torsdag-fredag med tema næringsliv og samferdsel. På møtet presenterte m.a. fylkesvaraordførar og leiar av ...

Les mer