Fredag 17. mars var det representantskapsmøte i Sunnmøre regionråd i Ulsteinvik. Møtet var del av ei lunsj-lunsj samling frå torsdag-fredag med tema næringsliv og samferdsel. På møtet presenterte m.a. fylkesvaraordførar og leiar av ...

Les mer

26. januar var det samling for leiarar i grunnskulen og på kommunenivå på Scandic Parken. Samlinga hadde 160 deltakarar. Tema var Leiing av pedagogisk utviklingsarbeid. Samlinga hadde fokus på erfaringsdeling, ny forskingsbasert kunnskap frå ...

Les mer

Europaveg 136 (E136) frå Ålesund til Dombås er det mest trafikkerte vegsambandet aust-vest. Likevel så har ikkje arbeidet med utbetring av den svingete og trafikkfarlege vegen kome i gang enda. Mandag 16. januar ...

Les mer

Sunnmøre Regionråd (SR) skal bidra til at kommunane på Sunnmøre jobbar saman for å styrke regionen sin attraktivitet og konkurransekraft. På representantskapsmøtet 2. desember 2022 vedtok SR ein verksemdplan for 2023. Verksemdplanen er ...

Les mer

2. desember var det representantskapsmøte på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS) ved styreleiar Per Erik Dalen og dagleg leiar Tom Anker Skrede heldt innlegg på møtet om ...

Les mer

Fredag 18. november 2022 var det styremøte i Sunnmøre Regionråd. Møtet vart halde på United Future Lab Norway på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund, med moglegheit til å delta på Teams. Styremøtet ...

Les mer

Måndag 14. november 2022 hadde dagleg leiar i Sunnmøre Regionråd Jan Kåre Aurdal møter på Stortinget med Olaug Bollestad og Per Vidar Kjølmoen. Bollestad er partileiar i KrF og medlem av Helse- og ...

Les mer

Sunnmøre Regionråd er engasjert i arbeidet med Strynefjellsvegen med arm til Geiranger, og deltok seinast 8. november på møte i Vegforum Rv. 15. Regionrådet har delteke på fleire møter om Rv. 15 dei ...

Les mer