Bakgrunnen for høyringa er at Kyrkjerådet har sendt ut høyringsbrev til kommunane 17.06.21. Saka gjeld ny kyrkjeleg organisering, med fokus på relasjonane lokalt mellom Kyrkja den norske og kommunane. Høyringssvaret frå Sunnmøre Regionråd ...

Les mer

Prop. 143 L (2019-2020) om endring i straffegjennomføringslova - omorganisering av kriminalomsorga. Last ned PDF 2021-01-11_Høring_fra_Nordmøre_IPR__ROR_SR_ang_endring_i_straffegjennomføringslova.pdf ...

Les mer

Administrasjonen i Sunnmøre regionråd IKS har vedteke å ha heimekontor fram til 19. januar. Etter det vil ein følgje signal frå sentrale styremakter. ...

Les mer

Sunnmøre regionråd oppvekst har i løpet av 2020 gjennomført kompetansekurs i programmering over 40 timar for 70 lærarar frå alle kommunane på nordre Sunnmøre.Samarbeidspartnar for å få gjennomført kompetansekurset har vore NTNU i ...

Les mer