«Bli med hit!» Møre og Romsdal er eit samarbeid mellom Molde Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Næringsforeningen i Ålesundsregionen. I fleire år har dei saman arrangert jobbmessa «Bli med hjem» for å ...

Les mer

Sunnmøre regionråd arrangerer Arena Sunnmøre fredag 9. februar kl. 09.00-15.30 på Color Line Stadion i Ålesund. Temaet er «Framtidsbilete om helse- og velferdstenestene i kommunane». Målgruppa for arrangementet er formannskapa, ordførarane, kommunedirektørane og ...

Les mer

Fredag 1. desember var det representantskapsmøte i Sunnmøre regionråd. På møtet var det m.a. innlegg ved fylkeskommunedirektør i Møre og Romsdal Toril Hovdenak. Ho snakka om utfordringar og moglegheiter i Møre og Romsdal. ...

Les mer

Vegforum (arbeidsgruppe for Rv15) hadde tirsdag 5. desember 2023 møte med Opplandsbenken på Stortinget om Rv15 Strynefjellsvegen. Vi tok opp spørsmålet om planleggingsmidler der vi har sendt krav om 7-10 mill. kr. Det ...

Les mer

Dagleg leiar i Sunnmøre regionråd møtte 14. november Mørebenken på Stortinget. Han tok opp fleire saker, m.a. Rv. 15 Strynefjellet, Runde Miljøsenter og Svor- museet i Hornindal (Volda kommune). Saka om Sunnmøre soningssenter ...

Les mer

Sunnmøre regionråd deltok 22. august på Vegforum Rv15 sitt møte om RV15, Strynefjellet.  Møtet fann stad i Loen. Til stades var ei rekke sentrale organisasjonar, kommunar og fagfolk. Ny riksveg 15 med arm ...

Les mer

Sunnmøre regionråd inviterer til paneldebatt i samband med kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023. Debatten finn stad fredag 25. august kl. 11.00-12.00 i 1. etasje i Pir-bygget i Ålesund. Tema for debatten er helse (m.a. ...

Les mer