mai 15, 2023

Sunnmøre regionråd (SR) har sendt eit innspel til Møre og Romsdal fylkeskommune sitt høyringssvar til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036. Innspelet kan ein lese her.