Utvikling gjennom samarbeid

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester


Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Våre Samarbeidsprosjekter