Utvikling gjennom samarbeid!

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester

Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Våre samarbeidsprosjekt

Nyheter

Reduksjon av klimagassutslepp

Innbyggarane i dei fleste sunnmørskommunane blir no bedne om å gi innspel til korleis ein kan redusere klimagassutslepp. Det er supert at vi via lokalradioen har fått anledning til informere innbyggarne om dette tiltaket som er ope for svar fram til 2. juli.

Vil ha tiltak for møbelindustrien

SR har sendt brev til statsministeren og bedt myndigheitene vurdere kortsiktige tiltak som kan hjelp bedriftene i møbelindustrien på Sunnmøre å overleve korona-krisa. SR viser i brevet til at regjeringa har oppretta ei rekke tiltak etter korona-krisa, som møbelnæringa ikkje greier å nytte seg av: Statsgaranterte likviditetslån Bankane stiller for strenge krav etter...

Vil ha tiltak for maritim næring

SR har saman med Romsdal Regionråd (ROR) sendt brev til statsministeren der det vert peika på at vi må få ei auka kriseforståing for maritim næring, og at det hastar med motkonjunkturtiltak.Effekten av koronaepidemien og oljeprisnedgangen får dramatiske konsekvensar for den maritime næringa. Særleg fordi dette kjem på toppen av...

> Se alle nyheter