Utvikling gjennom samarbeid!

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester

Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Våre samarbeidsprosjekt

Nyheter

FINANSIERING AV HELSE MØRE OG ROMSDAL

Styret i Sunnmøre Regionråd er tydelege på at vi har klare forventningar om at Helse Midt følger opp konklusjonane frå den reviderte modellen for ressursfordeling mellom Helseforetaka - Magnussen 2 modellen. Denne modellen fangar opp mange fleire omsyn enn den forrige og syner klart at Helse Møre og Romsdal er underfinansiert.

Nytt styre i SR 2020

Det nye styret i Sunnmøre Regionråd var samla i Fosnavåg i Herøy Kommune til styremøte 17.-18.09.20.

> Se alle nyheter