april 25, 2023

Sunnmøre regionråd er medarrangør og deltakar på konferansen The North West 26.-29. april i Ålesund. The North West er ein arena for berekraftig regionutvikling, som gjennom eit tett samarbeid med ulike samfunnsaktørar ønskjer å belyse korleis samfunnet vil sjå ut i fremtida. Årets konferanse har tittelen Liv laga! og tek opp ei rekkje tema. Heile programmet for konferansen finn ein på nettsida til The North West.

The North West Liv laga april 2023