august 22, 2023

Sunnmøre regionråd inviterer til paneldebatt i samband med kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023. Debatten finn stad fredag 25. august kl. 11.00-12.00 i 1. etasje i Pir-bygget i Ålesund.

Tema for debatten er helse (m.a. eldreomsorg, bemanningsutfordringar i helsetenestene og investeringar i spesialisthelsetenestene) og samferdsel (m.a. fjordkryssingsprosjekt i fylket, investeringar på E136, Stad skipstunnel og vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegane). 

I debattpanelet deltek Sylvi Listhaug (FrP), Helge Orten (H), Geir Inge Lien (Sp), Geir Ove Leite (Ap) og Birgit Oline Kjerstad (SV). Debatten vert leia av politisk redaktør i Sunnmørsposten Jan Erik Røsvik.