april 25, 2023

Torsdag 13. april vart det arrangert jobbmesse «Bli med heim» på The Hub i Oslo. Sunnmøre regionråd stod på felles stand saman med fleire av medlemskommunane. Kommunane på søre Sunnmøre deltok saman med sine næringsforeiningar.

Målet med arrangementet er å byggje merkevara Møre og Romsdal gjennom å vise breidda av arbeidsmoglegheiter og den gode livskvaliteten ein kan få som innbyggjar i fylket.

Om lag 300 besøkande var innom jobbmessa denne dagen. Fleire som besøkte standane til kommunane på Sunnmøre viste interesse for å kome heim. Men å flytte heim må også få tid til modning. Sunnmøre regionråd var godt fornøgd med messa, og ser det som aktuelt å delta fleire gonger.

Standen Bli med heim Oslo

På bildet: Standen til Sunnmøre regionråd og medlemskommunar