• Hjem
  • /
  • Nyheter
  • /
  • Eksportvegkonferansen 2023 – Opp Romsdalen
april 25, 2023

Sunnmøre regionråd deltok på Eksportvegkonferansen i Rauma den 17.04, der temaet var eksportvegen E-136.

Nye Veier har tatt over dette prosjektet og la fram sine planar for det komande året. Dei vil konsentrere seg om nokre utsette strekningar: Stuguflåten-Raudstøl og Veblungsnes. Utbygging av desse strekningane vert starta opp først.

Når det gjeld Flatmark-Monge-Marstein så pågår avklaring av rammebetingelsar, og det er forventa oppstart av reguleringsplan i løpet av året.

Det skal og utarbeidast ei strekningsutgreiing for heile strekninga som skal danne grunnlag for prioriteringar dei komande 20 åra. Denne utgreiinga er forventa ferdig i løpet av hausten.

Eksportvegkonferansen 17.04.23