april 13, 2023

Dagleg leiar i Sunnmøre regionråd Jan Kåre Aurdal hadde 12. april møte på Stortinget. Fleire viktige saker blei tatt opp, m.a. lånegaranti til Ålesund sjukehus. Sunnmøre regionråd arbeider for å få med lånegarantien i revidert budsjett 2023.

Mote pa Stortinget 12. april

Frå venstre på bildet: stortingsrepresentant Geir Inge Lien (Sp), dagleg leiar i Sunnmøre regionråd Jan Kåre Aurdal og stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke (A)