• Hjem
  • /
  • Nyheter
  • /
  • Sunnmøre Regionråd uttalar seg om skattepolitikken
november 1, 2022

Sunnmøre Regionråd har sendt ein uttale om skattepolitikken i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2023.

I uttalen peikar regionrådet på at skattepolitikken må stimulere til arbeid og innsats og bidra til utvikling i alle delar av landet, også i urolege og uoversiktlege tider. Skattesystemet må difor utformast slik at det fremjar verdiskaping og investeringar i norsk næringsliv, og det må bidra sterkt til sosial og geografisk utjamning.

Heile uttalen kan du lese her.