januar 12, 2021

Administrasjonen i Sunnmøre regionråd IKS har vedteke å ha heimekontor fram til 19. januar.

Etter det vil ein følgje signal frå sentrale styremakter.