• Hjem
  • /
  • Nyheter
  • /
  • Flinke lærere på kurs i programmering
januar 12, 2021

Sunnmøre regionråd oppvekst har i løpet av 2020 gjennomført kompetansekurs i programmering over 40 timar for 70 lærarar frå alle kommunane på nordre Sunnmøre.Samarbeidspartnar for å få gjennomført kompetansekurset har vore NTNU i Ålesund, Institutt for IKT og Realfag ved Universitetslektor Kjell Inge Tomren.«Formålet med å fornye kunnskapsløftet er å gjøre barn og unge betre i stand til å møte og finne løsninger på dagens og fremtidens utfordringer».(Kunnskapsdept.-2018)Kompetansekurset i programmering har vore eit godt bidrag til dette.

Programmering lærere
Programmering lærere
Ringstad skule Stranda Kommune