oktober 22, 2021

Bakgrunnen for høyringa er at Kyrkjerådet har sendt ut høyringsbrev til kommunane 17.06.21. Saka gjeld ny kyrkjeleg organisering, med fokus på relasjonane lokalt mellom Kyrkja den norske og kommunane. Høyringssvaret frå Sunnmøre Regionråd kan du lese her (vedlegg).