• Hjem
  • /
  • Nyheter
  • /
  • Felles styremøte mellom Sunnmøre Regionråd (SR) og Romsdal Regionråd (ROR)
januar 27, 2020

SR og ROR hadde felles styremøte på Storfjord Hotell tirsdag 14. og onsdag 15. januar.

Bakgrunnen for møtet var at de to regionrådene ønsket å møtes for å diskutere viktige felles tema som blant annet samarbeid med Helse Møre og Romsdal, fengselsstruktur, renovasjon, klimanettverk, godstransport på Raumabanen og kraftsituasjonen i fylket. Dag to var avsatt til dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune om blant annet kommunene og regionrådenes involvering i arbeidet med rullering av Nasjonal Transportplan. Også NHO og LO i fylket deltok på denne delen av samlingen.

Styrene konkluderte med at det var en svært nyttig samling med konstruktive diskusjoner om felles utfordringer.

 Vi har lagt større mulighet for å lykkes og få gjennomslag for våre saker om vi står sammen enn hver for oss, konkluderer de to styrelederne i SR og ROR.
Felles styremøte mellom Sunnmøre Regionråd (SR) og Romsdal Regionråd (ROR)
Felles styremøte mellom Sunnmøre Regionråd (SR) og Romsdal Regionråd (ROR)