• Hjem
  • /
  • Nyheter
  • /
  • Ordførarsamling om barnehage- og skuleutvikling
juni 1, 2019

På ordførarsamlinga 6. juni hadde vi besøk av statssekretær i Kunnskapsdepartementet Julie M. Remen (bildet). Ho snakka om nasjonale politiske føringar for utvikling av kompetanse i barnehage og skule.

Dei nye føringane inneber eit større lokalt ansvar i forhold til å utvikle gode barnehagar og skular i regionen. Remen peika på at formålet med dei nye føringane er at barnehagar og skular skal få kompetanse der det er behov.

Julie M. Remen
Departementet forventar at barnehage og skule er flinke til å identifisere slike behov . Dei forventar også at lokal høgskule skal samarbeide med kommunane i større grad enn før, vere kompetansetilbydar, og inngå partnarskap om barnehage -og skuleutvikling med kommunane. Den nye inneber også eit konstruktivt samarbeid mellom kommunar i regionale nettverk.