Om sunnmøre regionråd IKS

"Utvikling gjennom samarbeid"

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samlet. Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester

Vi leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Strategi Sunnmøre Regionråd