Årsmelding

I våre årsmeldinger fortel vi om aktiviteten i Sunnmøre regionråd. Last ned filene her, eller se vårt sammendrag av hvilke prosjekt vi har jobbet med.

Årsmelding 2022 

Prosjekter / interkommunalt samarbeid:

 • Sunnmøre Regionråd Oppvekst

Politisk arbeid:

 • Styremøter og representantskapsmøter
Aarsmelding 2022 forside

Årsmelding 2021 

Prosjekter / interkommunalt samarbeid:

 • Samhandling innan helse
 • Sunnmøre Regionråd Oppvekst
 • Energieffektivisering

Politisk arbeid:

 • Ny strategi og ny selskapsavtale for SR
 • Samarbeid SR/ROR/Orkide
 • Ordførarsamlingar/representantskapsmøter
 • Utviklingsforum Ålesund lufthamn Vigra
Årsmelding 2020

Årsmelding 2020 

Prosjekter / interkommunalt samarbeid:

 • Samhandling innan helse
 • Sunnmøre Regionråd Oppvekst
 • Energieffektivisering

Politisk arbeid:

 • Sunnmøre Soningssenter 
 • Møte med samferdselsministeren 
 • Ordførarsamlingar/representantskapsmøter
 • Utviklingsforum Ålesund lufthamn Vigra
Årsmelding 2020

Årsmelding 2019 

Prosjekter / interkommunalt samarbeid:

 • Samhandling innan helse
 • Sunnmøre Regionråd Oppvekst
 • Energieffektivisering

Politisk arbeid:

 • Møter med Mørebenken 
 • Helse Midt/HMR
 • Sjøbotnsaka
 • Båttur med næringslivet
 • Møte med samferdselsministeren
 • Samarbeid SR/ROR/Orkide
 • Ordførarsamlingar/representantskapsmøter
 • Utviklingsforum Ålesund lufthamn Vigra
Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Prosjekter / interkommunalt samarbeid:

 • Demokratiprosjektet
 • Samhandling innan helse
 • Sunnmøre Regionråd Oppvekst
 • Energieffektivisering

Politisk arbeid:

 • Møte med Mørebenken
 • Nytt fengsel på Sunnmøre – Sunnmøre soningssenter
 • The North West
 • Utviklingsforum for Ålesund Lufthavn Vigra
 • Spissing av strategien
 • Nordøyvegen
 • Arena Sunnmøre
 • Møre og Romsdal 2025
Årsmelding 2018

Årsmelding 2018

Prosjekter / interkommunalt samarbeid:

 • Demokratiprosjektet
 • Samhandling innan helse
 • Sunnmøre Regionråd Oppvekst
 • Energieffektivisering

Politisk arbeid:

 • Møte med Mørebenken
 • Nytt fengsel på Sunnmøre – Sunnmøre soningssenter
 • The North West
 • Utviklingsforum for Ålesund Lufthavn Vigra
 • Spissing av strategien
 • Nordøyvegen
 • Arena Sunnmøre
 • Møre og Romsdal 2025
Årsmelding 2018

Årsmelding 2018

Prosjekter / interkommunalt samarbeid:

 • Demokratiprosjektet
 • Samhandling innan helse
 • Sunnmøre Regionråd Oppvekst
 • Energieffektivisering

Politisk arbeid:

 • Møte med Mørebenken
 • Nytt fengsel på Sunnmøre – Sunnmøre soningssenter
 • The North West
 • Utviklingsforum for Ålesund Lufthavn Vigra
 • Spissing av strategien
 • Nordøyvegen
 • Arena Sunnmøre
 • Møre og Romsdal 2025
Årsmelding 2018

Årsmelding 2018

Prosjekter / interkommunalt samarbeid:

 • Demokratiprosjektet
 • Samhandling innan helse
 • Sunnmøre Regionråd Oppvekst
 • Energieffektivisering

Politisk arbeid:

 • Møte med Mørebenken
 • Nytt fengsel på Sunnmøre – Sunnmøre soningssenter
 • The North West
 • Utviklingsforum for Ålesund Lufthavn Vigra
 • Spissing av strategien
 • Nordøyvegen
 • Arena Sunnmøre
 • Møre og Romsdal 2025
Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Prosjekter

 • Samhandling innan helse
 • Skule- og barnehageutvikling
 • Ungdomssteg i utvikling
 • Energiøkonomisering

Politisk arbeid:

 • Sunnmøre Soningssenter
 • Utviklingsforum for Ålesund Lufthavn Vigra
 • Møreaksen
Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Prosjekt:

 • Kommunereformen
 • Helse - samhandling
 • Oppvekst: Ungdomstrinn i utvikling
 • Innovasjonsskole

På dagsorden: Sunnmøre soningssenter, Lånekassa i Ørsta, Møte med Helse Møre og Romsdal HF og Arena Sunnmøre

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Prosjekt:

 • Kommunereformen
 • Helse - samhandling
 • Oppvekst: Ungdomstrinn i utvikling
 • Innovasjonsskole

På dagsorden: Lokalisering av fengsel

 Nytilsette: Erlend Krumsvik, Per Ivar Lied og Ingvild Liadal. Anne Mette Liavaag sluttet.
Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Prosjekt:

 • Kommunereformen
 • To nye prosjekt innenfor oppvekst, med ei satsning på ungdomstrinnet og eit prosjekt innan grunnskole og barnehage
 • Samhandling
 • Energi
 • Startet innovasjonsprosjekt

Om tilsette: Nils Magne Abelseth ansatt.

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Prosjekt:

 • Samhandlingsreforma
 • Energieffektivisering
 • Barnevern
 • Oppvekst
 Samfunnsutvikling Sunnmøre, ei vidareføring av Sunnmøre i framtida
Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

Prosjekt:

 • Samhandlingsreforma
 • Energieffektivisering
 • Barnevern
 • Oppvekst
 • Sunnmøre i framtida

Ny strategi med tre satsningsområder:

 • Effektiv samhandling kommunale tenester
 • Regional næringsutvikling
 • Fremje felles interesser overfor stat og fylke

På dagsorden: Sunnmøre soningssenter og fleire stillingar i politiet.

Omorganisering av selskapet. Endret navn fra Ålesundregionens utviklingsselskap til Sunnmøre regionråd.

Om tilsette: Jan Kåre Aurdal ble tilsatt som daglig leder.

Årsmelding 2012

Årsmelding 2011

Prosjekt:

 • ÅRU Oppvekst
 • Verdikommune Sunnmøre
 • Kompetanseløft for barnevern
 • eKommune Sunnmøre
 • To nye prosjekt: Samhandlingsreformen og Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)

Regionrådet vokste med innmeldinga av kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande.

 Om tilsette: Odd H. Løkvik sluttet som daglig leder og Øivind Hagen sluttet. Anne Mette Liavaag tilsatt.
Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

 • Sunnmøre i framtida
 • Felles regionråd for eit sterkare Sunnmøre
 • eKommune Sunnmøre
 • Samhandlingsreforma
 • Energi- og klimaplanar
 • Pedagogisk koordinator
 •  Tilsette: Odd H. Løkvik, Vegard Sperre Austnes og dei to nytilsatte Torunn Måseide og Einar Haram.
  Årsmelding 2010

  Årsmelding 2009

  • Forprosjekt Sunnmøre i Framtida
  • Etablering av eKommune Sunnmøre
  • Etablering av ÅRIM
  • Energi- og klimaplanlegging
  • Sunnmørskonferansen 2009
  • Møte med Mørebenken
  •  Tilsette: Odd H. Løkvik og Vegard Sperre Austnes. Øivind Hagen blei ansatt.
  Årsmelding 2009

  Årsmelding 2008

  • Forprosjekt Sunnmøre i Framtida
  • Forprosjekt eKommune Sunnmøre
  • Etablering av ÅRIM
  • Sunnmørskonferansen 2008
  • Samferdsel
  • Møte med Mørebenken
  • Helsepolitisk konferanse
  •  Tilsette: Odd H. Løkvik og Vegard Sperre Austnes
  Årsmelding 2008