Arena-sunnmore-2021Last ned ...

Read More

Krav om innføring av 75/25-fordeling i tråd med enstemmig innstilling fra bredt sammensatt arbeidsgruppe ...

Read More

Takk og Gratulasjonar med Klimasnuprisen til alle dei kommunane som var med og støtta ...

Read More

Sunnmøre Regionråd har tatt opp denne saka i styret og gir vår fulle støtte ...

Read More

Prop. 143 L (2019-2020) om endring i straffegjennomføringslova - omorganisering av kriminalomsorga. Last ned ...

Read More

Administrasjonen i Sunnmøre regionråd IKS har vedteke å ha heimekontor fram til 19. januar. ...

Read More