Onsdag 6. mars var det ei stor samling på Gomerhuset på Skodje for leiarar i skular og kommunar på nordre Sunnmøre i regi av Sunnmøre regionråd Oppvekst.Arrangementet samla 160 deltakarar frå alle kommunar

Les mer

Sunnmøre Regionråd, Haram Næring og Innovasjonsforum og The North West arrangerer 11. april konferansen «I same båt». Konferanseskuta MS Bruvik kastar loss frå Ålesund og skal innom Søvika, Brattvåg og Steinshamn. Det blir

Les mer

15. februar var det representantskapsmøte i Sunnmøre Regionråd (SR) med tema helse og sjukehus. Bakgrunnen for møtet var dei vedtekne helsekutta i Helse Møre og Romsdal (HMR).På møtet deltok frå kommunane ordførarar, varaordførarar

Les mer

14. februar var det ordførarsamling i Sunnmøre Regionråd med tema helse og sjukehus. På møtet orienterte mellom anna seniorrådgivar Gitte Huus i Helse- og omsorgsdepartementet om Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019, samt arbeidet

Les mer

Helse Møre og Romsdal HF (HMR) kalla kommunane inn til ekstraordinært dialogmøte 1. februar. Hensikta med møtet var orientering og dialog kring HMR sin omstillingsprosess knytt til oppfølging styresak for budsjett og operasjonalisering

Les mer

Sunnmøre Regionråd har rullert strategien for 2019. Fremjing av sunnmørske politiske interesser vert prioritert, med fokus både på gode prosessar mellom deltakarkommunane i regionrådet og lobbyverksemd for å fremje sakene.Regionrådet ønskjer å framstå

Les mer

Bildetekst: På møtet deltok frå Mørebenken (frå venstre): Helge Orten (H), Vetle Wang Soleim (H), Jan Steinar Engeli Johansen (FrP), Steinar Reiten (KrF), Fredric Holen Bjørdal(Ap) og Geir Inge Lien (Sp).28. januar møtte

Les mer