Prop. 143 L (2019-2020) om endring i straffegjennomføringslova - omorganisering av kriminalomsorga. Last ned PDF 2021-01-11_Høring_fra_Nordmøre_IPR__ROR_SR_ang_endring_i_straffegjennomføringslova.pdf

Les mer

Administrasjonen i Sunnmøre regionråd IKS har vedteke å ha heimekontor fram til 19. januar.Etter det vil ein følgje signal frå sentrale styremakter.

Les mer

Sunnmøre regionråd oppvekst har i løpet av 2020 gjennomført kompetansekurs i programmering over 40 timar for 70 lærarar frå alle kommunane på nordre Sunnmøre.Samarbeidspartnar for å få gjennomført kompetansekurset har vore NTNU i

Les mer

Styret i Sunnmøre Regionråd er tydelege på at vi har klare forventningar om at Helse Midt følger opp konklusjonane frå den reviderte modellen for ressursfordeling mellom Helseforetaka - Magnussen 2 modellen.Denne modellen fangar

Les mer