26. januar var det samling for leiarar i grunnskulen og på kommunenivå på Scandic Parken. Samlinga hadde 160 deltakarar. Tema var Leiing av pedagogisk utviklingsarbeid. Samlinga hadde fokus på erfaringsdeling, ny forskingsbasert kunnskap frå

Les mer

Europaveg 136 (E136) frå Ålesund til Dombås er det mest trafikkerte vegsambandet aust-vest. Likevel så har ikkje arbeidet med utbetring av den svingete og trafikkfarlege vegen kome i gang enda. Mandag 16. januar

Les mer

Sunnmøre Regionråd (SR) skal bidra til at kommunane på Sunnmøre jobbar saman for å styrke regionen sin attraktivitet og konkurransekraft. På representantskapsmøtet 2. desember 2022 vedtok SR ein verksemdplan for 2023. Verksemdplanen er

Les mer

2. desember var det representantskapsmøte på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS) ved styreleiar Per Erik Dalen og dagleg leiar Tom Anker Skrede heldt innlegg på møtet om

Les mer

Fredag 18. november 2022 var det styremøte i Sunnmøre Regionråd. Møtet vart halde på United Future Lab Norway på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund, med moglegheit til å delta på Teams. Styremøtet

Les mer

Måndag 14. november 2022 hadde dagleg leiar i Sunnmøre Regionråd Jan Kåre Aurdal møter på Stortinget med Olaug Bollestad og Per Vidar Kjølmoen. Bollestad er partileiar i KrF og medlem av Helse- og

Les mer

Sunnmøre Regionråd er engasjert i arbeidet med Strynefjellsvegen med arm til Geiranger, og deltok seinast 8. november på møte i Vegforum Rv. 15. Regionrådet har delteke på fleire møter om Rv. 15 dei

Les mer

28. oktober var det representantskapsmøte på Runde Miljøsenter. Hovudtemaet på møtet var forureining og avløpsreinsing. Etter nasjonale føringar skal alle avløpsanlegga i den enkelte kommune oppfylle forurensingsforskrifta sine reinsekrav slik at ein når

Les mer