Dagleg leiar i Sunnmøre regionråd møtte 14. november Mørebenken på Stortinget. Han tok opp fleire saker, m.a. Rv. 15 Strynefjellet, Runde Miljøsenter og Svor- museet i Hornindal (Volda kommune). Saka om Sunnmøre soningssenter

Les mer

Sunnmøre regionråd deltok 22. august på Vegforum Rv15 sitt møte om RV15, Strynefjellet.  Møtet fann stad i Loen. Til stades var ei rekke sentrale organisasjonar, kommunar og fagfolk. Ny riksveg 15 med arm

Les mer

Sunnmøre regionråd inviterer til paneldebatt i samband med kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023. Debatten finn stad fredag 25. august kl. 11.00-12.00 i 1. etasje i Pir-bygget i Ålesund. Tema for debatten er helse (m.a.

Les mer

Sunnmøre regionråd (SR) har sendt eit innspel til Møre og Romsdal fylkeskommune sitt høyringssvar til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036. Innspelet kan ein lese her.

Les mer

Sunnmøre regionråd er medarrangør og deltakar på konferansen The North West 26.-29. april i Ålesund. The North West er ein arena for berekraftig regionutvikling, som gjennom eit tett samarbeid med ulike samfunnsaktørar ønskjer

Les mer

Sunnmøre regionråd deltok på fylkesvegkonferansen på Stranda 20. april. Vedlikehaldsproblematikk og etterslepet på fylkesvegnettet var utgangspunktet for konferansen. Fylkesveg 60 frå Røyrhus bru til Grodås, med humpar og kular i vegbana, vart nytta

Les mer

Sunnmøre regionråd deltok på Eksportvegkonferansen i Rauma den 17.04, der temaet var eksportvegen E-136. Nye Veier har tatt over dette prosjektet og la fram sine planar for det komande året. Dei vil konsentrere

Les mer

Torsdag 13. april vart det arrangert jobbmesse «Bli med heim» på The Hub i Oslo. Sunnmøre regionråd stod på felles stand saman med fleire av medlemskommunane. Kommunane på søre Sunnmøre deltok saman med

Les mer