Oppvekst

Målsettinga med prosjektet er å sikre kvalitets- og kompetanseheving innan barnehage og skule i regionen nordre Sunnmøre. Dette skal skje ved å etablere felles arenaer, arrangement og delprosjekt.

Satsingsområder

SR Oppvekst har fleire satsingsområde. Dette er område som kommunane prioriterer med tanke på kompetanseheving for skule og barnehage:

 






?

Emneord: Oppvekst