Samarbeidsprosjekter

Energi og klima

Energieffektiviseringsprosjektet i regi av Sunnmøre regionråd skal hjelpe kommunane med å realisere vedtak og rullere eksisterande Energi og klimaplanar i tråd med Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

Les mer …

Helse

"Samhandling på Sunnmøre" ble satt i gang i samband med samhandlingsreforma i slutten av 2010.

Les mer …

Oppvekst

Visjon for arbeidet :
Saman bygger vi kompetanse for framtida.

Mål for arbeidet:
Å skape trygge, inkluderande og stimulerande oppvekst og læringsmiljø som gir livsmeistring!

Les mer …