Årsmelding

I våre årsmeldinger fortel vi om aktiviteten i Sunnmøre regionråd. Last ned filene her, eller se vårt sammendrag av hvilke prosjekt vi har jobbet med.

Årsmelding 2018

 
Aarsmelding2018  

Prosjekter / interkommunalt samarbeid:

 • Demokratiprosjektet
 • Samhandling innan helse
 • Sunnmøre Regionråd Oppvekst
 • Energieffektivisering

Politisk arbeid:

 • Møte med Mørebenken
 • Nytt fengsel på Sunnmøre – Sunnmøre soningssenter
 • The North West
 • Utviklingsforum for Ålesund Lufthavn Vigra
 • Spissing av strategien
 • Nordøyvegen
 • Arena Sunnmøre
 • Møre og Romsdal 2025
 

Årsmelding 2017

 
Aarsmelding2017  

Prosjekter

 • Samhandling innan helse
 • Skule- og barnehageutvikling
 • Ungdomssteg i utvikling
 • Energiøkonomisering

Politisk arbeid:

 • Sunnmøre Soningssenter
 • Utviklingsforum for Ålesund Lufthavn Vigra
 • Møreaksen
 

Årsmelding 2016

 
Årsmelding 2016

Prosjekt:

 • Kommunereformen
 • Helse - samhandling
 • Oppvekst: Ungdomstrinn i utvikling
 • Innovasjonsskole

På dagsorden: Sunnmøre soningssenter, Lånekassa i Ørsta, Møte med Helse Møre og Romsdal HF og Arena Sunnmøre

Nytilsette: Ingen. Per Ivar Lied sluttet.

 

Årsmelding 2015

 
 ARSMELDING 2015 3 FORSIDE

Prosjekt:

 • Kommunereformen
 • Helse - samhandling
 • Oppvekst: Ungdomstrinn i utvikling
 • Innovasjonsskole

På dagsorden: Lokalisering av fengsel

Nytilsette: Erlend Krumsvik, Per Ivar Lied og Ingvild Liadal. Anne Mette Liavaag sluttet.

 

Årsmelding 2014

 
  Arsmelding 2014

Prosjekt:

 • Kommunereformen
 • To nye prosjekt innenfor oppvekst, med ei satsning på ungdomstrinnet  og eit prosjekt innan grunnskole og barnehage
 • Samhandling
 • Energi
 • Startet innovasjonsprosjekt

Om tilsette: Nils Magne Abelseth ansatt. 

 

Årsmelding 2013

 
Årsmelding 2013 1 Prosjekt:
 • Samhandlingsreforma
 • Energieffektivisering
 • Barnevern
 • Oppvekst
 • Samfunnsutvikling Sunnmøre, ei vidareføring av Sunnmøre i framtida
 

Årsmelding 2012

 
Årsmelding 2012 1

 Prosjekt:

 • Samhandlingsreforma
 • Energieffektivisering
 • Barnevern
 • Oppvekst
 • Sunnmøre i framtida

Ny strategi med tre satsningsområder:

 • Effektiv samhandling kommunale tenester
 • Regional næringsutvikling
 • Fremje felles interesser overfor stat og fylke

På dagsorden: Sunnmøre soningssenter og fleire stillingar i politiet.

Omorganisering av selskapet. Endret navn fra Ålesundregionens utviklingsselskap til Sunnmøre regionråd.

Om tilsette: Jan Kåre Aurdal ble tilsatt som daglig leder.

 

Årsmelding 2011

 
Årsmelding 2011 1

 Prosjekt:

 • ÅRU Oppvekst
 • Verdikommune Sunnmøre
 • Kompetanseløft for barnevern
 • eKommune Sunnmøre
 • To nye prosjekt: Samhandlingsreformen og Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK)

Regionrådet vokste med innmeldinga av kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande.

Om tilsette: Odd H. Løkvik sluttet som daglig leder og Øivind Hagen sluttet. Anne Mette Liavaag tilsatt.

 

Årsmelding 2010

 
Aarsmelding 2010 1
 • Sunnmøre i framtida
 • Felles regionråd for eit sterkare Sunnmøre
 • eKommune Sunnmøre
 • Samhandlingsreforma
 • Energi- og klimaplanar
 • Pedagogisk koordinator

Tilsette: Odd H. Løkvik, Vegard Sperre Austnes og dei to nytilsatte Torunn Måseide og Einar Haram.

 

Årsmelding 2009

 
Aarsmelding 2009 1
 • Forprosjekt Sunnmøre i Framtida
 • Etablering av eKommune Sunnmøre
 • Etablering av ÅRIM
 • Energi- og klimaplanlegging 
 • Sunnmørskonferansen 2009
 • Møte med Mørebenken

Tilsette: Odd H. Løkvik og Vegard Sperre Austnes. Øivind Hagen blei ansatt.

 

Årsmelding 2008

 
Aarsmelding forside 2008
 • Forprosjekt Sunnmøre i Framtida
 • Forprosjekt eKommune Sunnmøre
 • Etablering av ÅRIM
 • Sunnmørskonferansen 2008
 • Samferdsel
 • Møte med Mørebenken
 • Helsepolitisk konferanse

Tilsette: Odd H. Løkvik og Vegard Sperre Austnes