Korleis arbeide med klimarelaterte spørsmål?

Skrevet .

Klimabudsjett

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/klimabudsjett/