FINANSIERING AV HELSE MØRE OG ROMSDAL

Styret i Sunnmøre Regionråd er tydelege på at vi har klare forventningar om at Helse Midt følger opp konklusjonane frå den reviderte modellen for ressursfordeling mellom Helseforetaka - Magnussen 2 modellen.

Denne modellen fangar opp mange fleire omsyn enn den forrige og syner klart at Helse Møre og Romsdal er underfinansiert.

E-post