Spissa strategi for Sunnmøre Regionråd

Strategi 2019 Sunnmøre Regionråd Sunnmøre Regionråd har rullert strategien for 2019. Fremjing av sunnmørske politiske interesser vert prioritert, med fokus både på gode prosessar mellom deltakarkommunane i regionrådet og lobbyverksemd for å fremje sakene.

Regionrådet ønskjer å framstå samla, synleg og utviklingsorientert i saker som er viktige for Sunnmøre.

Slagordet er Utvikling gjennom samarbeid!     

pdfStrategi 2019 for Sunnmøre regionråd

E-post