Lyskonsept

Skrevet .

Geiranger fossevandring 2

 (Foto: Bao-An Pham ,Lighting Designer)

Sunnmøre Regionråd har bistått Stranda kommune og Verdsarvstiftinga med innhenting av anbod på lyskonsept og evaluert disse for lyssetting av fossevandringa. Deretter utarbeid anbodsdokument basert på denne og evaluert ambodene og etablert kontrakt med entreprenør.

Geiranger fossevandring

 (Foto: Bao-An Pham, Lighting Designer)

Underveis har vi vært med på kvalitetsikring av prøvelyssetting, først prøvelyssetting på sjølve fossevandringa og seinare samen med Zenisk prøvelyssetting av sjølve fossen.

Det har vært viktig å halde kostnadsramma i prosjektet samen med god kvalitet.  ZENISK AS har utarbeidd lyskonseptet og EL24 har gjennomført installasjonen.

Geiranger fossevandring 3

(Foto: Bao-An Pham, Lighting Designer)

Geiranger fossevandring 5

 (Foto: Bao-An Pham, Lighting Designer)