Møte om nytt soningssenter på Sunnmøre

Nytt soningssenter 2

 

 Ålesund Fengsel og Sunnmøre Regionråd skal ha møte med tre stortingsrepresentanter fredag den 16 november.

Marianne Synnes frå Mørebenken (Høgre)  og Frisa Melvær (Høgre) og Gru Angel Gulset (Høgre) frå justiskomiteen på stortinget.

Temaet på møtet skal vere "Nytt soningssenter på Sunnmøre" og kvifor det er viktig med nytt soningssenter.

 

E-post