Arena Sunnmøre 2018

Velkommen til Arena Sunnmøre:

Dato: Torsdag 22 november 2018

Tid: 09.00-15.30

Stad. Norsk Maritimt Kompetansesenter NMK Ålesund

Tittel: Korleis utdanne framtidas sunnmøring? Vårt ansvar!

Målgruppa for konferansen er politikarar i kommunestyre og formannskap og oppvekstutval på heile Sunnmøre og kommunalsjefar for oppvekst i alle kommunar.

Tema vi skal innom er:

Oppvekst, læringsmiljø,skule og nærlingsliv, kompetanse for framtidig næringsliv på Sunnmøre og politisk ansvar.

Selda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selda Ekiz ( foto Nadia Frantsen)

 

 

Konferansier : Selda Ekiz

Selda Ekiz er programleiar i Nrk og har mastergrad i fysikk frå Universitetet i Bergen.Dei fleste kjenner henne frå det populærvitenskaplege ungdomsprogrammet Newton, klassequizen og realityserien Anno. Våren 2018 husker vi henne frå underholdningsprogrammet Alle mot 1. Ho fekk Gullruten som beste programleiar i 2013. Selda vaks opp i Sande i Vestfold.

 

elevar og lærerar

 

Nokre av forelesarane du møter på Sunnmøre Arena:

 

Kjersti Kleven

 Bedriftsleiar Kjersti Kleven:

Kva er viktig kompetanse for næringslivet på Sunnmøre i framtida?

 

 

 

 

Professor Thomas Nordahl

 

Professor Thomas Nordahl:

Kvifor er det viktig å arbeide for eit inkluderande oppvekstmiljø i barnehage og skule i eit framtidsperspektiv?

 

Professor Peder Haug

 

Professor Peder Haug:

Poliktikarrolla i ein utdanningssamanheng. Kvar er handlingsrommet?

 

Synnøve Hedemann Amdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høgskulelektor: Synnøve Hedemann Amdam, Seksjonsleiar digitalkompetanse Høgskulen i Volda:

Dersom digitalkompetanse er svaret på framtidas utfordringar, korleis bør vi tenkje og handle no?

 

Aktuelle Spørsmål:

Utdannar vi ungdom ut av Sunnmøre?

Kva er det som gjer at mange fleire gutar enn jenter fell ut av skulen?

Gode læringsmiljø, er det berre eit læraransvar?

Kva er gode Sunnmørske verdiar det er viktig  å ta vare på også i framtida?

Er digital kompetanse svaret på alle utfordringar i framtida?

Kva er handlingsrommet til politikarane i desse og andre spørsmål om oppvekst?

elevar og lærerar

 

Med vennleg helsing

Arbeidsgruppa for Arena Sunnmøre:  

Eva Vinje Aurdal, Ordførar Ålesund

Dag Olav Tennfjord, Ordførar Skodje

Jørgen Amdam, Ordførar Volda

Lena Landsverk Sande, Ordførar Vanylven

Gry Nordal, Kommunalsjef  Oppvekst Ulstein

Tone Lillebø, Kommunalsjef Oppvekst Stranda

Nils Magne Abelseth, Pedagogisk koordinator, Sunnmøre Regionråd

Torunn Måseide Utviklingsveileder, Sunnmøre Regionråd IKS

For påmelding til Arena Sunnmøre :

https://response.questback.com/sunnmreregionrdiks/uqdvk85cqr

Velkommen til Arena Sunnmøre 2018

 

E-post