• Hjem
  • Nyheter
  • Leiarutviklingskonferanse for kommunalsjefar, kommunenettverk og samarbeidsparnarar på Union Hotel i Geiranger 29-30 august

Leiarutviklingskonferanse for kommunalsjefar, kommunenettverk og samarbeidsparnarar på Union Hotel i Geiranger 29-30 august

«Saman bygger vi kompetanse for framtida»

elevar og lærerar

 

 I samarbeid med Høgskulen i Volda inviterer arbeidsutvalet for skule i Sunnmøre regionråd Oppvekst til leiarutviklingskonferanse.

Tid: Onsdag 29.august kl.10.00 og torsdag 30.august (avsl. etter lunsj)

 Å skape trygge, inkluderande og stimulerande oppvekst og læringsmiljø som gir livsmeistring!

Illustrasjonsbilde skolejente 7307c8eea05a44493cbadbb90c532b69

 

 Målgruppe:

Kommunalsjefar, samarbeidspartnarar/observatørar; FM, KS, PPT-region, Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet.

Mål:

Å planlegge eit leiarutviklingsprogram i kommunane/regionen basert på Regionrådet sin handlingsplan og på intensjonane om samskaping for desentralisert kompetanseutvikling.

Metode:

Arbeidsmåtane vil variere mellom innlegg, dialog i grupper, erfaringsdeling, oppsummering i plenum og ulike modellar for samskaping.

I tillegg til faglege innlegg frå Høgskulen i Volda, vil det bli sett av tid til at kommunalsjefgruppa kan diskutere både organisering og innhald i vidare samarbeid på regionnivå.

E-post