Arena Sunnmøre 2018

Arena Sunnmøre er Sunnmøreregionråd sin årlege konferanse. Den skal finne stad torsdag 22.november 2018 på Colorline stadion sine konferanselokaler  frå 09.00-15.30

IKT og barn

 Målgruppa for konferansen er politikkarar i kommunestyrer og formannsskap på heile Sunnmøre og kommunalsjefar for oppvekst i alle kommunar.

Tittel på årets konferanse er:  Korleis utdanne framtidas Sunnmøring? Vårt ansvar!

Ill.bilde Schulstok

 Tema vi skal innom er oppvekstmiljø, læringsmiljø, skule og næringsliv, kompetanse for framtidig næringsliv og politisk ansvar.

Arbeidsgruppa for Arena Sunnmøre er:  Eva Vinje Aurdal ordførar Ålesund kommune, Lena Landsverk Sande ordførar Vanylven kommune, Jørgen Amdam ordførar Volda kommune, Gry Nordahl Kommunalsjef Ulstein Kommune, Dag Olav Tennfjord ordførar Skodje kommune og Tone Lillebø kommunalsjef Stranda kommune, Nils Magne Abelseth pedagogisk koordinator Sunnmøre regionråd og Torunn Måseide utviklingsveileder Sunnmøre regionråd

E-post