Rådmannsamling i Gerianger

Det blir rådmannsamling på Union Hotel i Geiranger 27-28 juni.

hotel union geiranger 2

 (Illustrasjonsbilete)

Her er programmet for rådmannsamlinga :

27. juni


Kl. 11.15-12.00 Lunsj

kl.12.00-12.15 Møtestart. Velkomen. Ved Marit Larssen, leiar av rådmannsgruppa i Sunnmøre Regionråd og rådmann i Giske kommune


Kl. 12.15-13.30 Informasjon om det interkommunale samarbeidet gjennom Sunnmøre Regionråd: -Samhandling innan helse. Ved rådgivar Vegard Austnes -Energiøkonomisering. Ved prosjektleiar energieffektivisering Einar Haram -Skule- og barnehageutvikling. Ved pedagogisk koordinator Nils Magne Abelseth -Ungdomssteg i utvikling. Ved utviklingsrettleiar Torunn Måseide


Kl. 13.30-14.00 Mission Possible. Ved prosjektleiarane Anne Venke Myren og Nicolaas Kippenbroeck


Kl. 14.00-18.00 Endringsledelse i praksis. Leiarprogram for rådmenn. Ved organisasjonsrådgivar Jon-Rune Nygård i Symbio organisasjonsutvikling


Kl. 19.30- Middag


28. juni


Kl. 09.00-11.00 Rullering av strategi 2016-2019 for Sunnmøre Regionråd. Innlegg ved dagleg leiar Jan Kåre Aurdal. Drøfting.


Kl. 11.00-11.30 Val av ny leiar av rådmannsgruppa i Sunnmøre Regionråd

Kl. 11.30- Lunsj

E-post