Greenmakers AS, klyngen GCE Bluemaritime i Ålesund og Sunnmøre Region IKS går sammen og tilbyr nå et kurs rettet mot den innovative maritime næringen på Nord-Vestlandet. Kurset vil bli avholdt på ÅKP Blue Innovation Arena 14. juni.

Kurset «Hydrogen og brenselceller – for maritim sektor»,  er rettet mot aktører som kommer til å bruke eller levere slike løsninger i et fremtidig null-utslippsamfunn.

Kurset gjennomføres med våre samarbeidspartnere CMR Prototech og Greenstat Hydrogen.