Uaktuelt å utsette riksveier

Vi kan ikke ta «timeout» i utviklingen av fylket vårt. Riksveiene som ligger i Nasjonal Transportplan må realiseres som planlagt. Det mener Sunnmøre Regionråd, Romsdal Regionråd og NHO Møre og Romsdal.

1200020325 11963.1000x667

 (Illustrasjonsbilde)

Det var Frank Sve som nylig foreslo at alle riksveiprosjekter i Møre og Romsdal som ikke ligger inne i første del av Nasjonal Transportplan må utsettes, i den tro at det da vil komme mer penger til vedlikehold av fylkesveier. Frank Sve er blant annet leder av plannemda for samferdselsutbygging i Møre og Romsdal fylkeskommune.

  • Det er helt uforståelig at Frank Sve, som også er leder av plannemda, tar til orde for å utsette alle nye riksveiprosjekter. Dette vil skade arbeidet med å knytte regionen tettere sammen gjennom prosjekter som blant annet Møreaksen og Hafast. Eksportveien E136, E39 Volda-Furene og byutvikling gjennom bypakkene blir også skadelidene. Det er rett og slett helt uaktuelt å påføre fylket vårt slik skade, sier Torgeir Dahl, styreleder i Romsdal Regionråd.

Dahl jpg 510 440 croped

 (Torgeir Dahl, styreleder i Romsdal Regionråd)

 

Ikke en krone mer

Han får full støtte fra sin kollega Jan Ove Tryggestad som er styreleder i Sunnmøre Regionråd.

  • En slik utsettelse av riksveiprosjektene ville heller ikke gitt en eneste krone ekstra til vedlikehold av fylkesveiene. Det eneste som hadde skjedd hvis Frank Sve fikk viljen sin var at riksveiutbyggingene hadde stoppet opp i Møre og Romsdal. Sikkert til stor glede for riksveiprosjekter andre steder i landet, men svært uheldig for utviklingen av fylket vårt, sier Tryggestad.

 

017NYHtryggestad1

 (Jan Ove Tryggestad, styreleder i Sunnmøre Regionråd)

 

Nye prosjekter inn

Regionrådene og NHO mener at Møre og Romsdal som landets nest største eksportfylke må være offensiv og få inn enda flere riksveiprosjekter i neste Nasjonal Transportplan (NTP).

  • Vi må ta for gitt at regjeringen gjennomfører NTP i tråd med Stortinget sitt vedtak. Det vil si at mange prosjekter blir realisert frem mot neste rullering av NTP i 2021, og da er det plass til nye. Møre og Romsdal må få sin del av denne kaka, sier Torill Ytreberg, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal.

Ofre eget fylke
Torgeir Dahl mener det er helt utenkelig at regjeringen vil gå bort i fra prosjektene som ligger i NTP.

  • Det var regjeringen som la frem forslaget til NTP og fikk flertall for dette i Stortinget. Det vil være en fullstendig falitterklæring fra regjeringen å måtte droppe utbyggingen av riksveinettet for å finne finansiering til vedlikehold av fylkesveier. Det kommer ikke til å skje. Jeg er helt sikker på at regjeringen vil gjøre sitt ytterste for å følge opp NTP og samtidig finne løsninger for fylkesveiene. Det er et mysterium at Frank Sve som representerer regjeringspartiet FrP ikke har større tro på politikken fra egen regjering og samferdselsministeren fra hans eget parti. Frank Sve er villig til å ofre både utviklingen i eget fylke og troverdigheten til egen regjering. Det er rett og slett uakseptabelt, sier Dahl, som selv representerer regjeringspartiet Høyre.

De to regionrådslederne og regiondirektøren i NHO mener at Møre og Romsdal har hatt en stor styrke i at kommunene, regionrådene, næringslivet og fylkeskommunen drar lasset sammen for å sikre store investeringer her i fylket. Det er derfor viktig at fylkeskommunen er forutsigbar og står fast over tid på de vedtak som Fylkestinget har gjort om riksveiprosjekter i Møre og Romsdal.

E-post