• Hjem
  • Nyheter
  • Strategiplan og handlingsplan for Sunnmøre Regionråd Oppvekst

Strategiplan og handlingsplan for Sunnmøre Regionråd Oppvekst

 Sunnmøre Regionråd Oppvekst si oppgåve er å sikre kvalitets- og kompetanseheving innan barnehage og skule i regionen nordre Sunnmøre.

generaledjpg cb53250b130b14eb

 

Strategiplan for interkommunalt samarbeid om barnehage, skule og SFO på nordre Sunnmøre 

2017-2025: Strategiplan_pr._10.11.17_2.doc

HANDLINGSPLAN 2018-2025 Sunnmøre regionråd Oppvekst

11 kommunar på Nordre Sunnmøre: Handlingsplan_for_dei_4_satsingsomrada_i_strategiplanen_redigert_08.06.18.doc

Retningslinjer for munnleg eksamen nordre Sunnmøre : Retningslinjer_munnleg_eksamen_Nordre_Sunnmøre_v._1.0_230418.docx

 elevar og lærerar

 

 Satsingsområder

SR Oppvekst har fleire satsingsområde.

Dette er område som kommunane prioriterer med tanke på kompetanseheving for skule og barnehage:

*Samlar alle kommunane i nettverk for barnehage og skule til felles møte seks gongar/år og koordinerer arbeidet for desse møta.


*Nært samarbeid med fylkesmannen.


*Fleire kompetanseheving/kurs for assistentar og vikarar i barnehage i samarbeid med Fagerlia VGS.


*Satsing på bruk av digitale verktøy i barnehage og skule. Eiga IKT-gruppe arbeider med dette.


*Arbeider med å starte opp "Styrarutdanning" for barnehage snarast råd hausten 2016.


*Nært samarbeid med prosjektet "Ungdomstrinn i utvikling".


*Felles satsing på fagdagar og anna kursverksemd i regionen.

*Etablert eiga naturfaggruppe for lærerar som samarbeider for å styrke realfaget.


*Etter- og vidareutdaninng for lærerar i samarbeid med Høgskulen i Volda.


*Samarbeid skule/næringsliv

*Kurs og gjennomføring av Innovasjonscampmetodikken i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

*Årleg Innovasjonscampfinale for regionen (heile Sunnmøre).

*Har etablert "rektorutdanning" i Ålesund frå hausten 2015 med kull på over 40 studentar. Kull nummer to startar hausten 2016.

 

E-post