Nettrkssamling for ressurslærarar i UIU

Sunnmøre Regionråd inviterer til nettverkssamling for ressurslærarar i UIU 1. mars i Ålesund på SAS Raddison Blue Hotel.

 2 0

 (Illustrasjonsbilde)

Innhald:

Tema: Implementering av verktøy og metodar i Skulebasert kompetanseutvikling.

 

Arbeidsbestilling:

Alle førebur eit kort innlegg 3-5min. om arbeidet med skulebasert kompetanseutvikling på eigen skule pr. dato. Refleksjon

 

Program:

10.00: Velkommen: v/ Torunn Måseide

10.15: Ny kunnskap: Hi Volda om

Prosjektet DigiGLU-digital kompetanse

 i GLU(grunnskulelærarutdanninga)

11.15: Praksis innlegg ressurslærar

 Solveig Dalhaug Ulla Haramsøy

 

Skule: Fagdag for læring

11.45: Lunsj

12.30: Vi deler erfaringar i grupper. Sjå arbeidsbestilling

 10 min pause

13.30: Vi løfter fram en del erfaringar i plenum- refleksjon

14.00: Litt om funn i NTNU sin siste rapport om UIU/SKU. Kva kan vi lære?

14.30: Metodar og verktøy. Vi øver og prøver.

15.30: Slutt for denne gang.

 

E-post