Møtedatoar i Sunnmøre Regionråd 2018

Her er møtedatoane for styremøter og representantskapsmøter året 2018 i Sunnmøre Regionråd.

Styremøte 02.02.2018

Representantskapsmøte 02.03.2018

Styremøte 23.03.2018

Styremøte 11.05.2018

Representantskapsmøte 01.06.2018

Styremøte 07.09.2018

Representantskapsmøte 05.10.2018

Styremøte 19.10.2018

Styremøte 23.11.2018

Representantskapsmøte 30.11.2018

 

E-post