Nytt tilbud ved Høgskulen i Volda

 STYRERUTDANNING

Ønsker du å utvikle deg som leder? Du som er styrer og pedagogisk leder i kommunene

Ålesund, Haram, Sykkylven, Skodje, Stranda, Norddal, Sula, Ørskog, Stordal, Sandøy og Giske,

kan fra høsten 2016 ta styrerutdanning i Ålesund.

skule

 

Styrerutdanningen gir deg gode rammer for å utvikle deg som leder. Du vil bli bevisstgjort ditt lederskap og får gjennom veiledning individuelt og i grupper støtte til å utforske og utvikle lederrollen.

Undervisningen og dialogen på samlingene vil dreie seg om følgende perspektiver på ledelse:

Styrerens lederverktøy

Styrerutdanningen vil øke din bevissthet om betydningen av egen lederrolle og hvordan du bruker deg selv i rollen som leder for å skape resultater gjennom andre.

Juss og lederskap

Styrerutdanningen vil styrke din kompetanse i juridiske spørsmål i en barnehage med mangfoldige utfordringer og krav.

Deg som innovasjonsleder

Styrerutdanningen gir deg innsikt i hvordan du gjennom fokus på positiv endring og utvikling kan lykkes som entreprenøriell leder av barnehagen.

Styrer som pedagogisk leder

Gjennom utdanningen vil du få støtte i utvikling av rollen som leder for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Deg som formidler og samtalepartner

Styrerutdanningen vil styrke dine kommunikasjonsferdigheter i møte med ulike samarbeidsparter. Dialogkompetanse, konflikthåndtering, strategisk kommunikasjon, krisekommunikasjon og krisehåndtering er eksempler på temaer og øvelser du vil møte i utdanningen.

 

Ledelse og arbeidsmiljø

Vil du vite mer om hvordan du kan stimulere til et sunt arbeidsmiljø i din barnehage? Styrerutdanningen gir deg kunnskap om hvordan du kan støtte personlig mestring og myndiggjøring i ditt personale.

Styrerutdanning ved Høgskulen i Volda er en lederutdanning på deltid. Utdanningen gir 30 studiepoeng og kan inngå som valgbart emne i en mastergrad.

Studietilbudet er åpent for styrere og førskole/barnehagelærere med minst to års praksis. Tilbudet gis i 2016/2017 til kommunene Ålesund, Haram, Sykkylven, Skodje, Stranda, Norddal, Sula, Ørskog, Stordal, Sandøy og Giske.

ORGANISERING: 7 SAMLINGER

I ÅLESUND

Høst 2016

1. samling 21.-23. september (3 dager)

2. samling 10.-11. november (2 dager)

Vår 2017

3. samling 25.-26. januar

4. samling 15.-16. mars

5. samling 3.-4. mai

De to siste samlingene gjennomføres høsten 2017. Dato blir fastsatt senere.

ARBEIDSKRAV

I mellomperioden mellom samlingene jobber studentene med refleksjonsnotat knyttet til:

1. Kartlegging og analyse av egne ressurser og utfordringer.

 2. Plan for utviklingsarbeidet, ståstedsanalyse og forankring i organisasjonen

3. Presentasjon av og refleksjon over utviklingsprosessen

4. Å være endringsleder og kompetansebygger

UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER

Studentene skal gjennomføre et praktisk utviklingsarbeid i egen organisasjon med forankring lokalt og hos eier. Hver samling blir knyttet til studentenes prosesser som ledere for utviklingsarbeidet. Som en støtte for utviklingsarbeidet blir det undervist i sentrale teoretiske perspektiver, og lagt opp til studentaktive læringsformer gjennom blant annet arbeid i basisgrupper. Deler av undervisningen er nettstøttet gjennom bruk av elektroniske plattformer som Fronter og Google Docs. Eksamen blir gjennomført som hjemmeeksamen.

PRAKTISK INFORMASJON

• Studiestart: september 2016

• Studiepoeng: 30 stp

Søknadsfrist: 1. juni 2016, gjennom Søknadsweb.

• Barnehagemyndigheten i kommunen skal godkjenne og prioritere mellom de kvalifiserte søkerne innen 15. juni.

• Høgskulen i Volda foretar det endelige opptaket innen 1. juli.

• Kontakt: Gerd Sylvi | 70 07 52 67

 

www.hivolda.no/styrerutdanning

E-post