Regnmakerdagen 2013 i Ålesund

Rådgiver i Enova Anne Marie Abelgaard og rådmann i Ålesund kommune Olaug Flø Brekke signerer samarbeidsavtalen.Regnmakerdagen er et stort nasjonalt arrangement i regi av Enova.

Torsdag signerte Ålesund kommune og Enova samarbeidsavtalen som sikrer at arrangementet i 2013 legges til Ålesund og Tueneset.

 

Initiativ fra Sunnmøre regionråd

- Vi er svært glad for å ha fått arrangementet til Sunnmøre sier prosjektleder og initiativtaker Einar Haram i Sunnmøre regionråd.

Neste år er det i tillegg 10-års jubileum for Regmakerdagen noe som trolig vil gi ekstra blest om arrangementet. At barn og unge har kunnskap om energi og klima er viktig. Det er ofte de som påvirker oss voksne til å bli smarte energibrukere, sier Haram.

 

Stor stemning samarbeidsavtalen for Regnmakerdagen 2013 ble signert. Fra venstre Oddmund Kjell Olsen, teamleder oppvekst i Ålesund kommune. Olaug Flø Brekke rådmann i Ålesund Kommune. Liv Randi Lindseth, prosjektleder Regnmakerne. Einar Haram, prosjektleder Sunnmøre regionråd. Jan Kåre Aurdal, daglig leder Sunnmøre regionråd. Anne Marie Abelgaard, rådgiver i Enova.Hva er regnmakerskolen?

Regnmakerskolen er Enovas undervisningsopplegg for klima- og energiundervisning på 4. - 7. trinn i grunnskolen, og representanter fra Enova presenterte opplegget for skolene i regionen.
Prosjektleder i Enova Liv Randi Lindseth understreket at undervisningsopplegget er forankret i læreplanen og tilrettelagt på en slik måte at det skal være overkommelig å gjennomføre både praktisk og tidsmessig.

 

Skolene positive

- Målet er å skape interesse, involvere og engasjere elevene slik at de kan påvirke både seg selv og voksne til å ta fornuftige klimavalg sier prosjektleder i Enova, Liv Randi Lindseth.
Leder for team oppvekst i Ålesund kommune Oddmund Kjell Olsen ser fram til dagen og håper på bred oppslutning fra skolene.

– Dette er en gylden mulighet for skolene i regionen å delta på et godt og gjennomarbeidet undervisningsopplegg som avsluttes med en festdag på Tueneset, sa Olsen.

Responsen fra skolene var svært positiv. -Dette ønsker vi å være med på, var den umiddelbare responsen fra salen.

 

Invitasjon kommer

- Invitasjon med tidspunkt, praktisk informasjon og påmeldingsskjema sendes ut til høsten, men vi oppfordrer alle til å melde seg som Regmakerskoler allerede i dag, avsluttet Lindseth, som ser fram til et flott arrangement på Tueneset i mai 2013.

 

Les mer

Enovas presentasjon på informasjonsmøtet 22.03.12

Enova Regnmakerne 

Regnmakerskolen for lærere

Ålesund kommune om Regnmakerdagen 2013

Sunnmørsposten om Regnmakerdagen 2013

E-post