Nyheter

FINANSIERING AV HELSE MØRE OG ROMSDAL

Styret i Sunnmøre Regionråd er tydelege på at vi har klare forventningar om at Helse Midt følger opp konklusjonane frå den reviderte modellen for ressursfordeling mellom Helseforetaka - Magnussen 2 modellen. Denne modellen fangar opp mange fleire omsyn enn den forrige og syner klart at Helse Møre og Romsdal er underfinansiert.

Nytt styre i SR 2020

Det nye styret i Sunnmøre Regionråd var samla i Fosnavåg i Herøy Kommune til styremøte 17.-18.09.20.

> Se alle nyheter

Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.