Nyheter

Derfor bør GIEK/Eksportkreditt flyttes til Ålesund

Sunnmøre Regionråd har tatt opp denne saka i styret og gir vår fulle støtte til leserinnlegget til Maritimt Forum Nordvest og Midt-Norsk Rederiforbund som i dag står på trykk i dykkar avis. Vi støtter fullt ut at å slå saman dei to statlege finansieringsinstitusjonane GIEK og Eksportkreditt vil kunne auke...

> Se alle nyheter

Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.