Nyheter

Derfor bør GIEK/Eksportkreditt flyttes til Ålesund

Sunnmøre Regionråd har tatt opp denne saka i styret og gir vår fulle støtte til leserinnlegget til Maritimt Forum Nordvest og Midt-Norsk Rederiforbund som i dag står på trykk i dykkar avis. Vi støtter fullt ut at å slå saman dei to statlege finansieringsinstitusjonane GIEK og Eksportkreditt vil kunne auke...

> Se alle nyheter

Skriv inn e-postadressen tilknyttet din brukerkonto. Ditt brukernavn vil bli sendt til denne e-postadressen.