• Hjem
  • Sunnmøre regionråd - Oppvekst

Sunnmøre regionråd - Oppvekst

Oppvekst

Visjon for arbeidet :
Saman bygger vi kompetanse for framtida.

Mål for arbeidet:
Å skape trygge, inkluderande og stimulerande oppvekst og læringsmiljø som gir livsmeistring!