• Hjem
  • Sunnmøre regionråd - Energi og klima

Sunnmøre regionråd - Energi og klima

Energi og klima

Energieffektiviseringsprosjektet i regi av Sunnmøre regionråd skal hjelpe kommunane med å realisere vedtak og rullere eksisterande Energi og klimaplanar i tråd med Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning