Utvikling gjennom samarbeid!

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester

Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Våre samarbeidsprosjekt

Nyheter

Heimeskule 2020

Sunnmøre regionråd har laga ei spørjeundersøking for lærarar og ei for elevar i 6. og 9. klasser om «Heimeskulen» dei har gjennomført denne våren. Ein vil sjå på konsekvensar, utfordringar, resultat, kva kan ein gjere annleis og korleis kan denne perioden med heimeskule påverke framtidas skule. De står fritt til å bruke...

Leiargruppesatsinga hausten - 2020

Det er sendt ut informasjon til skular og kommunar om leiargruppesatsinga hausten 2020. Hausten 2020 har vi først og fremst fokus på å få i gang samarbeidet i dei ulike nettverka. Derfor er det planlagt 2 nettverkssamlingar denne hausten. Mange har gitt tilbakemelding på at det har vore vanskeleg å få...

> Se alle nyheter