juni 17, 2020

Det er sendt ut informasjon til skular og kommunar om leiargruppesatsinga hausten 2020.

Hausten 2020 har vi først og fremst fokus på å få i gang samarbeidet i dei ulike nettverka. Derfor er det planlagt 2 nettverkssamlingar denne hausten. Mange har gitt tilbakemelding på at det har vore vanskeleg å få til mellomarbeid og nettverk i løpet av våren og det er forståeleg. Behovet no på alle skular er å kome i gang igjen og finne ein god veg vidare i leiargruppesatsinga i forhold til fagfornyinga og innføring av nye læreplanar.

Leiarsamling