Energi og klima

Skrevet .

Energieffektiviseringsprosjektet i regi av Sunnmøre regionråd skal hjelpe kommunane å realisere vedtak i Energi og klimaplanar.

Energileiing

Den skal fremme energiøkonomisk drift og vedlikehald, vise mulige energireduserende tiltak og virke positivt i forhold til energiøkonomi.

Energieffektiviseringsprosjektet gjer økonomiske gevinstar for desse kommunane på ca 525 mill kr i løpet av en 25 års periode basert på en totale energipris på 0,8 kr/kWh eks mva.

Historikk

 

 

Emneord: Energi og klima