• Hjem
  • Nyheter
  • Nettverks møte på Color Line stadion den 22.11.17

Nettverks møte på Color Line stadion den 22.11.17

 

Agenda for nettverksmøte til Sunnmørskommunenes klima og energi nettverk

Sted : Collor Line Stadion dato : 22.11.17 kl 0930 – kl 1500

Program

0930 Registrering og kaffe.

10.00 Einar Haram ønsker velkommen og orienterer kort om prossessen om hvordan Sunnmørskommunenes klima – og energi-nettverk har blitt en realitet.

10.10 Deltakerne får presentere seg .

10.20 -10.55 Hvordan omstille til lavutslipp? Status, verktøy og aktuelle tiltak v/Kjetil Bjørklund, Fagleder klima i KS

10.55 – 11.15 Planverktøyet KOMPLETT, Hvordan fungerer det? v/Geir Andrew, Frameworks AS

11.15-11.30 Pause og oppkobling av deltakernes pc mot KOMPLETT

11.30-12.15 Lunsj

12.15-13.15 Praktisk utforsking av verktøyet, V/Geir og Kjetil

13.15-13.40 Fylkesmannens oppgave i samband med realiseringen av vedtakene i energi og klimaplanene Christina Qvam Heggertveit.

13.40-13.50 Pause

13.50-14.20 Møre og Romsdal fylkeskommunes - planprosess v/ Johnny Loen

- aktuelle tilskuddsordninger v/ Stephen Oommen

14.20-1500 Vi ønsker å opprette en interaktiv nettside for prosjektet , gjennomgang av aktivitetsplan, oppsummering , diskusjon og videre arbeid.

Påmelding til innen 17.11.17

E-post