Samanslåing for Norddal og Stordal

Nordal Stordal 131216Norddal og Stordal kommune vart tysdag einige om ein intensjonsavtale om å skape ei ny kommune. No kan den nye kommunen verte Storfjord kommune.

Forhandlingane vart gjennomført over to dagar, og vart leia av Erlend Krumsvik i Sunnmøre regionråd IKS.

Begge kommuner ynskjer å fremje intensjonsavtalen overfor eigne kommunestyret i løpet av januar 2017. Dette vil fortsatt være innanfor fristen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kome med i Stortingsproposisjonen til våren.

 

Emneord: Kommunereform, Storfjord kommune, Norddal, Stordal

E-post