Møte med statssekretæren om Lånekassen

bjørn haugstad

Fredag møtte representanter fra Sunnmøre regionråd Kunnskapsdepartementet.

Oppriktig interesse i saken, var noe rådgiver i Sunnmøre regionråd IKS, Erlend Krumsvik, kunne fortelle om møte med statssekretæren fredag formiddag.

− Bjørn Haugstad møtte oss med åpenhet og var lyttende til det vi i regionrådet hadde å fortelle. Det var et godt møte hvor vi fikk presentert saken fra hele Sunnmøre sin side, sier Krumsvik.

Fikk rettet opp i faktafeil

Styret i Lånekassa vedtok i slutten av august å legge ned kontoret i Ørsta som har 22 arbeidsplasser.

− En nedleggelse vil berøre regionen samlet noe som viser til rekrutteringsmarkedet her i regionen, dette var noe av det viktigste vi fikk komme med på møtet, sier Krumsvik.

Lånekassens vedtak om å legge ned Ørsta sitt regionkontor har tydelig gått i mot klare regionalpolitiske dimensjoner.

Regionrådet invitert med videre

Statssekretær, Bjørn Haugstad, inviterte derfor regionrådet med videre for å utdype og opplyse om arbeidsmarkedet på Sunnmøre.

Saken vil bli behandlet i Kunnskapsdepartementet og senere drøftet i regjeringskollegiet.

 

Emneord: Lånekassen, Sunnmøre regionråd, Kunnskapsdepartementet

E-post